1.Адвокат по Корпоративно Право в София?

1.Консултация с Адвокат по Корпоративно Право Цена?

1.Добър Адвокат по Корпоративно Право?

1.Корпоративен Адвокат в София?

1.Добър Корпоративен Адвокат в София?
1.Адвокат Корпоративно Дело в София?
Go to content

Main menu:

1.Корпоративно Право? 2.Обслужване на Фирми и Дружества в България и Чужбина? 3.Консултации и Водене на Преговори? 4.Представителство?

Право

Правна кантора Ивеста предлага цялостно обслужване при учредяване, трансформиране, поглъщане, сливане и администриране на дружества, в това число:

Консултация за избор на най-подходящата правна форма за конкретната дейност на клиента;

Подготовка на документи за регистрация или пререгистрация в Търговския регистър;

Подготовка на документи, необходими за свикване и провеждане на общи събрания, събрания на управителни органи;

Консултация за прехвърляне на акции, придобиване на контролен пакет или миноритарен дял в дружество - публична или частна собственост, сливане, вливане или осъществяване на други форми на преобразуване на дружества;

Изготвяне на вътрешноустройствени актове на дружества.


Право на собственостподготовка на документи, необходими за свикване и провеждане на общи събрания, събрания на управителни органи;
 
Back to content | Back to main menu